Hjem

Åes vandværk


Forside

Vandværket forsyner 137 husstande.

Vandværket er privat ejet af samme137 husstande.

65 er nu tilmeldt emailservice.
Du kan tilmelde dig her.

14/10-2019

Generalforsamling

11 marts 2020

Informationer fra vandværket.

Fremover vil fysisk omdeling i postkasser  kun ske i tilfælde af forurening.

Større anlægsarbejder annonceres i avisen og


Du kan altid holde dig ajour med vandværkets drift, via denne side - eller via mail.
Værd at vide:


Vandets hårdhed er 18,6

 

I forbindelse med ledningsbrud kan der komme urenheder i røret, hvilket ses som 'beskidt vand'.

Dette kan kun afhjælpes ved at lade vandet løbe til det er rent igen.

Afvent eventuelt at andre brugere også hjælper til med at tømme rørene for urenheder (dag og aftentimerne)
Utætheder:


Får du fremover mistanke til en utæthed, har du nu muligheden for at se, om det så også er i nærheden af en vandledning. Alle vandværkets rørledninger er indtegnet på kort, under menupunktet "Ledningsnet".

Vandværkets ledninger går til skel.

  

   

Et af emner for vandværkets vedkommende er

eventuel sammenlægning med Hovedgård og Kattrup Vandværk.

Fra 137 brugere til ca 1100 brugere.


Vi kommer ind på følgende emner


* Økonomien i en sammenlægning.

* Forventede priser for tilslutning og vand fremover

* Administration- og daglig drift (fast ansat medarbejder)

* Vagtordning

* Bestyrelsen 


Vi deler senere en flyer rundt med nærmere oplysninger.